ارومیه

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : فرهاد نقیبی

تلفن همراه : 09120180689

سرپرست فروش : حسن صالحی توتاخانه

شماره موبایل : 09143483198

شماره تلفن : 044- 32553571

فکس : 32371144-044

آدرس : ارومیه کیلومتر 5 جاده دریا ( چی چست ) جنب کوی بهارستان پلاک 1

ارتباط با مرکز