شاهرود

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : نازنين باغستاني

تلفن همراه : 09359611919

شماره تلفن : 023 - 32511689

فکس : 0231-3301764

آدرس : شاهرود شهرک صنعتی شاهرود خ صنعت صنعت 10 روبروی لبنیاتی پریشاد شرکت الیت دارو

ارتباط با مرکز