بیرجند


اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : مصطفی وحیدنیا

تلفن همراه : 09151641861

شماره تلفن : 056-32318280

فکس : 32318280-056

آدرس : بیرجند بلوار مسافر -شهرک کارگاهی -پشت میدان تره بار قدیم -جنب شرکت عالیس

ارتباط با مرکز