بیرجند

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : فاطمه حسینی

تلفن همراه : 09155619043

شماره تلفن : 056-32318280

فکس : 32318280-056

آدرس : بیرجند بلوار مسافر -شهرک کارگاهی -پشت میدان تره بار قدیم -جنب شرکت عالیس

ارتباط با مرکز