نام دارو :
تامین کننده :

ویال آمپی سول 1.5 گرم (آمپی سیلین/ سولباکتام)_20 ع

AMPICILLIN/SULBACTAM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g/0.5 g

اطلاعات کالا

ویال آمپی سول 3 گرم (آمپی سیلین/ سولباکتام)_20 ع

AMPICILLIN/SULBACTAM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g/1 g

اطلاعات کالا

ویال سفازولین 1 گرم دانا_20 ع

CEFAZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g

اطلاعات کالا

ویال سفازولین 250 م. گ دانا_20 ع

CEFAZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg

اطلاعات کالا

ویال سفازولین 500 م. گ دانا_20 ع

CEFAZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg

اطلاعات کالا

ویال سفتریانا 1 گرم (سفتریاکسون)_20 ع

CEFTRIAXONE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g

اطلاعات کالا