مشهد

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : احسان جعفری نژاد

تلفن همراه : 09151582501

سرپرست فروش : رضا بهر آبادی

شماره موبایل : 09155504372

شماره تلفن : 051-36147370

فکس : 051-36147381

آدرس : بلوار توس - توس 75 - جاده پرکند آباد - مجتمع انبار های نگین توس شماره 1 -بلوک بی - سوله های16-17-18

ارتباط با مرکز